درباره انتشارات مهرافروز

به نام خداوند جان و خرد                   كزين برتر انديشه برنگذرد

آنچه آدمي را در درازاي تاريخ پرفرازونشيب به پيش راند ، همانا دانسته‌هاي پيشينيان بود كه از نسلي به نسلي سپرده شد تا آنجا كه اندوخته‌هاي انسان بر سنگ ، خشت ، پوست  حكاكي و سپس بر كاغذ نگارش گرديد. دستاوردهاي گران‌بهاي  برجا مانده از پيشينيان با آزمون ديگر پژوهندگان در هر دوره در هم آميخت و آنچه درست بود، فرا راه همروزگاران ما گشت.

نشر مهرافروز  از سال 1382  تلاش كرده است تا بر گنجينه‌ي گران‌بهاي دانش آدمي بيافزايد و آثار يا پژوهشِ پژوهشگران ، نويسندگان، هنرمندان و انديشمندان را به چاپ برساند. چاپ اين‌گونه آثار ، ارج نهادن به رهروان دانشي است  كه از خود  گذشته‌اند و زندگاني خود را در اين راه دشوار و زيبا گام برداشته تا ما بيشتر و بهتر دانا و آگاه شويم  و اين كار ستودني است چنانچه بزرگان ادبيات گفته‌اند:

درخت تو گر بار دانش بگيرد                          به زيرآوري چرخ نيلوفري را

در اين راستا  انتشارات مهرافروز با  چاپ كتاب‌هاي هنري نفيس ، ادبيات ، عمومي و كودك نوجوان به تلاش خود براي  افزودن  پژوهش‌هاي ارزشمند برگنجينه‌ي كتاب‌هاي ايران زمين هماره همراه با پژوهندگان گام بر خواهد داشت.